לפני העלייה
התיישבות
חברים וקהילה
אירועים חברתיים
חקלאות וענפים
תרבות
חינוך
נוף וסביבה
תמונות מהקבוץ
מיבנים
בטחון
הועלו לאחרונה
חקלאות וענפים
2016 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 2009 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 2008 ענפי חקלאות שרותים ותעשייה 2007 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 2006 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים 2004 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים 2003 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 2002 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 2000 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1999 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים 1998 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1997 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1996 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים 1994 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1993 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים 1992 ענפי חקלאות שירותים ותעשיה 1989 ענפי חקלאות שרותים ותעשייה 1984 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1982 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1981 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1980 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1979 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1978 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1977 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1974 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1973 ענפי חקלאות שירותים ותעשיה 1966 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1963 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1960 ענפי חקלאות, שירות, ותעשיה 1959 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1958 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1957 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1956 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1955 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1953 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1949 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1949 ענפי חקלאות שרותי ותעשיה 1947 עבודה ופרנסה 1941 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1940 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1938 עבודה ופרנסה
מיבנים
2016 השער הישן 2016 מבנים ותשתיות 2014 מבנים ותשתיות 2013 מבנים ותשתיות 2012 מבנים ותשתיות 2011 מבנים ותשתיות 2010 מבנים ותשתיות 2009 אמנים ואומנות 2008 מבנים ותשתיות 2006 מבנים ותשתיות 2005 מבנים ותשתיות 2004 מבנים ותשתיות 2003 מבנים ותשתיות 2000 מבנים ותשתיות 1999 מבנים ותשתיות 1998 מבנים ותשתיות 1996 מבנים ותשתיות 1995 מבנים ותשתיות 1994 מבנים ותשתיות 1993 מבנים ותשתיות 1992 מבנים ותשתיות 1991 מבנים ותשתיות 1990 מבנים ותשתיות 1989 מבנים ותשתיות 1988 מבנים ותשתיות 1987 מבנים ותשתיות 1986 מבנים ותשתיות 1984 מבנים ותשתיות 1983 מבנים ותשתיות 1982 מבנים ותשתיות 1981 מבנים ותשתיות 1980 מבנים ותשתיות 1979 מבנים ותשתיות 1978 מבנים ותשתיות 1977 מבנים ותשתיות 1976 מבנים ותשתיות 1975 מבנים ותשתיות 1974 מבנים ותשתיות 1973 מבנים ותשתיות 1972 מבנים ותשתיות 1971 מבנים ותשתיות 1970 מבנים ותשתיות 1968 מבנים ותשתיות 1967 מבנים ותשתיות 1966 מבנים ותשתיות 1965 מבנים ותשתיות 1964 מבנים ותשתיות 1960 מבנים ותשתיות 1959 מבנים ותשתיות 1958 מבנים ותשתיות 1957 מבנים ותשתיות 1952 מבנים ותשתיות 1950 מבנים ותשתיות 1948 מבנים ותשתיות 1947 מבנים ותשתיות 1945 מבנים ותשתיות 1944 מבנים ותשתיות 1942 מבנים ותשתיות 1940 מבנים ותשתיות בשנים הראשונות 1938 בניה 1936 מבנים ותשתיות בשנים הראשונות
הועלו לאחרונה
1944 שיר טוונטיטו קטן
1934 שיר-המנון הזורע
1934 המנון הזורע
1993 שיר המכתב - נכתב ליום הזיכרון 93
1935 בהפסקת עבודה בסיקול אבנים
1935 בהפסקת עבודה בסיקול אבנים
1935 בהפסקת עבודה בסיקול אבנים
1935 מראה כללי של החאן
1935 בילוי בשעות הפנאי
1935 מראה כללי של החאן
1935 בילוי בשעות הפנאי
1935 החאן מבחוץ
1935 רוכב על סוס בחאן
1935 נטיעות בחאן
1935 ערבים בחאן
1935 חג בתקופת החאן
1935 בחאן
1935 בחאן
1935 בחאן
1935 בחאן
1935 בחאן
1935 בחדרה
1935 בחדרה
1935 בחדרה
1935 בחדרה
1935 דוד פרוינד חנה נהב ו בחאן
1936 לוי גרנות בעבודת בנין בהזורע
1936 מביאים מים מיקנעם עם הפרדות
1936 עזרא פיקמן בנגריה
1936 צריפי מגורים
1936 מערבל הבטון בבניה בהזורע
1937 המכונות הראשונות בנגריה
1935 סידור האדמות
1935 מחנה האוהלים וברקע הדיר
1935 חליבה
1935 מאיר מירון בבניית הנגריה
1935 מביאים מים ממשמר העמק.
1935 בונים את הנגריה
1935 תיקון רכב בחדרה
1935 שורה של צריפי מגורים בחדרה
1935 עם המגפיים של כל החברים - בחדרה
1935 רתימת סוס בחדרה
1935 על יד המקלחת הציבורית
1935 מאיר נהב בונה בחדרה
1935 סיכסוך עניני המים בחדרה, דיון עם השלטונות
1935 עבודות בנין בחדרה
1935 מובילים פרי מהפרדסים בחדרה
1935 מאיר נהב בונה בחדרה
1935 לומדים עברית בחדרה
1935 מאיר נהב בא עם פרחים להצעת נישואים לחנה - אישתו לעתיד
1935 יוחנן בן יעקב, לילו זמיר, אשר לויזון בחדרה
1935 חנה עובדת במכבסה
1935 טיפול בסוסים בחדרה
1935 מאיר נהב בא עם פרחים להצעת נישואים לחנה - אישתו לעתיד
1935 חנה עובדת במכבסה
1935 יוחנן בן יעקב, לילו זמיר, אשר לויזון בחדרה
1935 לומדים עברית בחדרה
1935 טיפול בסוסים בחדרה
1935 חמורים על חוף הים
1935 חברים בעבודה - בחדרה
1935 הקמת צריף בחדרה
1935 הקמת צריפים בחדרה
1935 התאספות מחאה על דרישה לשלם על מים בחדרה
1935 הביצות בחדרה
1935 הסוסים שותים מהשוקת בחדרה
1935 הנהג-בחדרה- אשר לויזון מחכה לנסיעה
1935 הפרדסים באזור חדרה
1935 הגזבר - מאיר נהב
1935 ערבי על חמור בחאן
1935 זאב פלד עם הסוס בחאן
1935 ערבי בחאן
1935 יוצאים לחגוג באזור החאן
1935 חברי הזורע נחים בטיול באיזור החאן
1935 חברי הזורע מטיילים באיזור החאן - קוטפים פרחים ומאושרים
1935 החצר בחאן
1935 החצר הסגורה בחאן וברקע הרי יקנעם החשופים
1935 העיתון הגיע לחאן- בוב , מוני, דן וולך
1935 האוהלים בחאן
1935 החצר בחאן עם האוטו
1935 העיתון הגיע לחאן- בוב , מוני, דן וולך
1935 החצר בחאן
1935 החצר הסגורה בחאן וברקע הרי יקנעם החשופים
1935 החצר בחאן עם האוטו
1935 האוהלים בחאן
1933 חברים ב-גוט וינקל 1933-1935
2015 סובב עמק
2015 סובב עמק
2015 סובב עמק
2015 סובב עמק
2015 סובב עמק
2017 אורות וצלילים בואדי
2017 אורות וצלילים בואדי
2017 אורות וצלילים בואדי
2017 אורות וצלילים בואדי
2017 אורות וצלילים בואדי
2017 אורות וצלילים בואדי
2017 אורות וצלילים בואדי
2017 אורות וצלילים בואדי
2016 שריפה במתבן החציר
2016 אורות וצלילים בואדי
2016 אורות וצלילים בואדי
2016 אורות וצלילים בואדי
2016 אורות וצלילים בואדי
2016 אורות וצלילים בואדי
2016 טיול לרמה של מועדון אמצע הדרך בהדרכת דני אשכרי
2016 מכונות המכבסה החדשות
2016 רפת העגלים היונקים - המשופצת
2016 האנדרטה לזיכרו של אמי ברנר שיצר דירק אנדרס
2016 בכפר חסידים
2016 טיול מועדון אמצע הדרך
2016 פינת המשחקים יצרו אמנון פלד ורן סלומון
2016 שיכון עמק שכונה חדשה התחלת הבניה
2015 סובב עמק
2015 סובב עמק
2015 סובב עמק
2015 סובב עמק
2015 קטפת יצרה חבילה - גליל של כותנה אותה היא "מטילה"
2015 ילדי הגנים באים לראות את קטיף הכותנה
2015 רפת עגלים
2015 מחסן הנוי
2015 קטפת הכותנה בפעולה
2014 סובב עמק
2014 סוכות - בסוכה של סעדיה
2014 חג עצמאות
2014 חג ביכורים
2014 סובב עמק
2014 יד שתיים
2014 התקנת תאי הדואר החדשים
2014 אורווה
2014 יד שתיים
2014 דואר
2013 טיול מתנדבים
2013 פורים לילדים
2013 טיול לגליל
2013 חג ביכורים
2013 חג ביכורים - אחרי שיפוץ והשמשת הטוונטי טו והאליס
2013 פסח
2013 מרפאה - חדר המתנה
2013 ארכיון הזורע
2013 בית הבריאות בשיפוצים, בעבר היה בית ילדים
2013 אדריכלות, מה שהיה פעם כיתה
2013 תאי הדואר הישנים
2012 בית וילר שהפך למתפרת הוילונות של מרים צרפתי, ומתפרת הטריקו של לילי מנחם וסלון כלות של ענבל בקיש
2012 טיול קיבוץ מדריך אברהם לוי
2012 טיול קיבוץ מדריך אברהם לוי
2012 מתן- מכירת דותן ספרים
2012 ט"ו בשבט גנון סביון
2012 סובב עמק
2012 סובב עמק
2012 סובב עמק
2012 סובב עמק
2012 סובב עמק
2012 סובב עמק
2011 אתר הקורוואנים
2011 צריף שוודי
2011 בית - בניה פרטית
2011 ליפט מתנדבים
2011 מועדון ח"צ
2011 מקלחת ילדי מוסד בעבר, סיפור אחר בהווה
2011 מבנה המתנדבים
2011 שיכון מחדל, בעבר של ילדי מוסד, בהווה להשכרות
2011 שלוש המשאלות
2011 ביער
2011 מעין אמי
2011 יער בובר
2011 דרך הנכים ביער
2011 בוואדי
2011 טיול של שבת
2011 טיול קובץ לחאן שחרות
2011 טיול לגליל צפת, הר מירון
2011 טיול של עובדות המחסן
2011 תבליט עץ וצבע, יוחנן בן יעקב
2011 הקולית
2011 סוכת סעדיה
2011 סוכת סעדיה
2011 סוכות
2011 כנס קבוצת אורן-אייל
2011 כנס קבוצת אורן-אייל
2011 צעצועים בתערוכת הבאוהוז בדסאוו שבגרמניה
2011 הרהיטים מבית וילפריד בתערוכת הבאוהוז בדסאוו שבגרמניה
2011 מראה כללי צעצועים בתערוכת הבאוהוז בדסאוו שבגרמניה
2011 שולחן וכסאות צעצועים בתערוכת הבאוהוז בדסאוו שבגרמניה
2011 צעצועים בתערוכת הבאוהוז בדסאוו שבגרמניה
2011 תיבת נוח - דניאל לוי
2011 שחזור על קיר גנון - רודא ריילינגר
2011 קחר קרמיקה על בית התינוקות שעשתה נוגה פישר
2011 התבליט שעשה רודא על קיר הבתים היוגוסלבים
2011 תבליט על המקלט בפלגים שיצר דניאל לוי
2011 ילדי גנון סביון
2011 גן משחקים
2011 ילדי גנון סביון
2011 משק ילדים
2011 משק ילדים
2011 בתי אולפן שנהרסו
2011 בתי אולפן ומתנדבים
2011 שיכון בריכה
2011 מועדון ח"צ
2011 משרד חינוך
2010 טיול מועדון אמצע הדרך לבדואים באזור באר שבע
2010 חברות מהקבוץ בטיול לאזור ים המלח
2010 הפסל של קוני ליד האולם
2010 בית הקברות החדש
2010 בתי הקומותיים - השכרת דירות
2010 מחסן התבואות
2010 בתי הנוער
2010 ארכיון הזורע
2010 בית וילפריד
2010 סדנת אופניים
2010 פלגים
2009 פורסים רשתות
2009 מוציאים דגים מהבריכות
2009 הדייגים בעבודה
2009 הדייגים בהופעה
2009 שולה זינגר במתפרה
2009 גורדון במדגה
2009 טיול מתנדבים לזכרון יעקב - גן הנדיב
2009 טיול מתנדבים לאורך הקו הירוק
2009 טיול עובדות מחסן הבגד לירושלים
2009 טיול עובדות מחסן הבגד לירושלים
2009 טיול עובדות מחסן הבגד לירושלים
2009 המפל
2009 ביער
2009 דרך הנכים - לאורך נחל שופט
2009 תחנת מדידת מים
2009 רמת השניים
2009 טיול המתנדבים לתל אביב
2009 טיול המתנדבים לתל אביב
2009 טיול המתנדבים לתל אביב
2009 טיול המתנדבים לתל אביב
2008 טיול קיבוץ לערבה
2008 טיול קיבוץ לערבה
2008 טיול קיבוץ לערבה
2008 טיול קיבוץ לערבה
2008 טיול קיבוץ לערבה
2008 טיול קיבוץ לערבה
2008 טיול קיבוץ לערבה
2008 טיול קיבוץ לערבה
2008 טיול קיבוץ לערבה
2008 טיול קיבוץ לערבה
2008 בתי האולפן שהפכו לבתי מתנדבים
2008 בתי האולפן שהפכו לבתי מתנדבים
2008 בתי האולפן שהפכו לבתי מתנדבים
2008 גארי מקוראה, אלקסיי מצרפת, רובין מארהב עובדים בענף הבגד
2008 מתנדבים במחסן
2008 איגור מברהמ, מצרפת, ארהב, קוריאה הדרומית - מתנדבים
2008 מתנדבים בקבוץ - בטיול
2008 מתנדבים בקבוץ - בטיול
2008 מתנדבים בקבוץ - בטיול
2008 מתנדבים בקבוץ
2008 מתנדבים בקבוץ - בטיול
2008 עובדים במדגה
2008 הדייגים בבריכות
2008 במכון הדגים
2008 מתנדב במדגה
2008 במכון הדגים
2008 חג שבועות
2008 חג שבועות
2008 חג שבועות
2008 חג שבועות
2008 חג שבועות
2008 בונים ביח
2008 ערוגה לפני בית הקבוץ
2007 שדה כותנה
2007 משקי עמק יזרעאל
2007 מבט מהאויר
2007 מבט מהאויר
2007 מבט מהאויר
2007 משקי עמק יזרעאל
2006 שעור התעמלות בפלגים
2006 מטיילים ביער
2006 בחדר האוכל
2006 חג שבועות משיכת חבל - המדגה
2006 הכניסה לקבוץ
2006 מבט לכיוון מועדון ח"צ והסילו
2006 מבט לכיוון מועדון ח"צ והסילו
2006 שכונת האולפן
2006 הכניסה לקיבוץ
2006 מתן- מרכז תרבות והנצחה
2006 האוכף הכפול - רכיבה על סוסים
2006 לוח המודעות
2006 מתן- מרכז תרבות והנצחה
2006 תחנת האוטובוסים לאיסוף והורדת הילדים
2006 תחנת האוטובוסים לאיסוף והורדת הילדים
2006 בית 1 שהפך לאופטיכאן ויחידת המחשב
2006 בית הסוכנות - סיפור אחר
2006 הכניסה לקיבוץ, ולשכונת העמק
2006 בחדר האוכל
2006 בחדר האוכל
2006 בחדר האוכל
2006 ארוחת צהריים - המרחבים
2006 במגרש המשחקים - בפלגים
2006 פעילות בפלגים
2006 על המגרש בפלגים
2006 כיתת המחשבים בפלגים
2006 במספרה
2006 במוסך הרכב
2006 במטבח
2006 במטבח
2006 במטבח
2006 תזמורת חליליות - פלגים
2006 תזמורת כלי מיתר - פלגים
2006 גן שקד
2006 מקהלת בית ספר פלגים
2006 תזמורת תופים ילדי בית ספר פלגים
2006 פעוטון
2006 גן שקד
2006 שיכון עמק
2006 שיכון עמק
2006 שיכון עמק
2006 שיכון עמק
2006 השער של בית ספר פלגים
2006 שער הכניסה לקבוץ
2006 השער ליער בין יוקנעם להזורע
2006 שער כניסה לקיבוץ
2006 השער ליער
2006 חלק מצי הטרקטורים - שלחין
2006 חלק מצי הטרקטורים
2006 צי קטפות הכותנה - שלחין
2004 הצגת שילגיה ושבעת הגמדים
2004 הצגת שילגיה ושבעת הגמדים
2004 הצגת שילגיה ושבעת הגמדים
2004 הצגת שילגיה ושבעת הגמדים
2004 הצגת שילגיה ושבעת הגמדים
2004 הצגת שילגיה ושבעת הגמדים
2004 הצגת שילגיה ושבעת הגמדים
2004 הצגת שילגיה ושבעת הגמדים
2005 החאן - או מה שנשאר ממנו
2005 החאן - או מה שנשאר ממנו
2005 שילוט של הקק"ל ביער
2005 המפל
2005 לוח אבן ליער בובר
2005 אוריאל גינוסר מדבר בשיחת קיבוץ
2005 הצבעה בשיחת קיבוץ
2005 שיחת קיבוץ
2005 בתאונת דרכים נוראית נהרגו אדי עומר ודודי מנחם
2005 מבנה השרותים והמקלחות בבריכת השחיה
2005 משפצים בית
2004 תיבת נוח - בית הקיטור
2004 ילדי גנון סביון
2004 ילדי גן שקד
2004 הצועדות בבוקר במימי הבריכה
2004 בשדות הכותנה
2004 דורון במב"א
2004 טדי מוריס כמנכ"ל פלסטופיל בביקור של אווה
2004 רמי הרפז- בפלסטופיל
2004 אסתי הזארי - בפלסטופיל
2003 מתנדבים בחג בקבוץ
2003 בית ספר פלגים
2003 אתר ראשונים-מגדל השמירה
2003 הארכיון הישן לפני הריסתו
2003 מגדל המים
2003 מבנה הארכיון הישן
2003 בחדר האוכל
2003 המבנה החדש של פלסטופיל
2003 אקסטרודר חדש בפלסטופיל
2003 עובדים בארכיון הנמצא מעל האולם
2003 אוכלים בחדר האוכל
2003 מתנדב / אולפן בחנוכה
2003 דניאל לוי מאפר בפורים
2003 מתנדב בקבוץ
2003 מתנדבים בחדר האוכל
2003 עבודת אולפן-מתנדבים בגילגול קניידלאך לפסח במטבח
2003 שיטפון
2002 שמעון פרס בסיור במדגה
2002 חוגגים פלסאור - אסתר לביד ואילנה מיכאלי
2002 חוגגים פלסאור - אורלי בראון, גילה טוט, ראומה ריילינגר ורחל גרנות
2002 חוגגים פלסאור - רוני מוריס מיכל כפרי
2002 חוגגים פלסאור
2002 לוח זיכרון במגרש הכדור רגל לזכרם של רענן זמיר מריו הוכמן ואסף גולן שהיו חובבי כדור רגל.
2002 נתיב הוואדי בתוך הקבוץ
2002 נתיב הוואדי בקבוץ
2002 קבוצת אופק בסיום המוסד
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 האיש שעלה גבעה וירד הר - תפאורה - דניאל לוי
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 אתר ראשונים
2001 אתר הראשונים
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 האיש שעלה גבעה וירד הר - תפאורה - דניאל לוי
2001 אתר הראשונים
2001 ההצגה האיש שעלה גבעה וירד מההר
2001 אתר הראשונים
2001 אורי בחוג סוסים
2001 אתר הראשונים
2001 אתר הראשונים
2001 אתר הראשונים
2001 מתנדבים בקבוץ, חנוכה
2001 מתנדבת מדליקה חנוכיה
1979 הצגת חתול במגפיים
1999 שיפוץ שיכון
1999 מחסן תבואות
1999 בבריכת השחיה
1999 בבריכה
1999 בבריכת השחיה
1999 בבריכה
1999 קבוצת אריה
1999 חנה אופנהיימר בחדר האוכל
1999 אוריאל גינוסר - גיזבר
2000 במועדון לחבר
2000 מוזיאון בית וילפריד
2000 מבט לשיכון בריכה
2000 הנוי מסביב לבית הקבוץ
2000 בניה חדשה
2000 שיכון תחנה ב'
2000 טדי מוריס - מנכ"ל פלסטופיל
1998 שולמית שלייסנר ותמימה שמע מביטות בצילומים מטיול קבוץ לכבוד חג הקיבוץ
1998 התעלה הרומית
1998 האנדרטה במלכיה
1998 מיון דגים במכון
1998 בריכות הדגים
1998 הבריכות לגידול שושנות מים
1998 גל אבריאל במכון הדגים
1998 בריכות סגורות בשדה
1998 ניקוי התעלה הרומית
1998 ילדי פלגים בחצר בית הספר
1998 גן שקד
1998 מתנדב בעבודה בגן הילדים בקיבוץ הזורע
1998 חצר פלגים
1998 שיכון טניס והתחנה
1998 שיכון טניס והוואדי
1998 נוי ותורמוסים סביב בית הקיבוץ
1998 שיכון טחנה
1998 נוי בשיכון השלמות
1998 דירה של שני חדרים בשיכון ב
1998 בית של תמימה ומשה שמע
1998 נוי בשיכון צמרת ליד משפחת לוקס
1998 שיכון צמרת
1998 רותי הרמן במתן
1998 נעמי רענן במתן
1998 מתן- מרכז תרבות והנצחה
1998 מתן- מרכז תרבות והנצחה
1998 חנה אופנהיימר במתן
1997 עליזה קמון בעבודה במגל
1997 קבוצת דרקון
1997 מחנה בקייץ
1997 תצלום אויר של שטחי בריכות הדגים
1997 בניית השיכון בעמק
1997 רותי הרמן בארכיון החדש
1997 רפת הזורע נולד עגל עם 5 רגליים
1997 בדיקה במרפאה ארנון תמיר, הדסה אופנהיימר, עמליה פלד,שמעון ברנר
1997 אבי לוי ב - 3 המשלות
1996 הצגת הכבש ה-16
1996 הצגת הכבש ה-16
1996 הצגת הכבש ה-16
1996 הצגת הכבש ה-16
1996 הצגת הכבש ה-16
1996 הצגת הכבש ה-16
1996 ניצן פלד ואיל אבריאל קייץ תצוגת שמלות כלה
1996 הפעלת גנים ובתי ספר במוזיאון
1996 הצגת הכבש ה-16
1996 הצגת הכבש ה-16
1996 גבי פלג מציב שלטים בקיבוץ
1996 עליזה קמון במגל
1996 מתנדב עובד בענף המדגה
1996 יעל גלעד וכוכבה במחסן הבגדים
1996 מב"א
1996 שמעון ברנר - מנכל מבא
1996 שיפוץ שיכון קירי
1996 חברת הילדים
1996 הכניסה לקבוץ
1996 מבט לכיוון עמדת השומר, והחשמליה
1996 התחלת בנית שיכון טחנה
1996 הכניסה לקבוץ, עמדת השמירה
1996 הרחבת פלסטופיל בניית המבנה לדפוס
1996 בדשא הגדול עם בריכת הדגים
1996 הנוי סביב בית הקבוץ
1996 הדשא הגדול
1996 מבט לכיוון הפסל של רודא
1996 הדשא הגדול
1996 הכל בו ומגדל התבואות
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 יעל גלעד בטיול קיבוץ לירדן בדרך לפטרה
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 הצגת המלך סנטרקום
1995 שיכון קירי
1995 הנוי סביב בית הקבוץ והאולם
1995 בית שקמה
1959 הצגה המלך סנטרקום - בחנוכה
1959 הצגה המלך סנטרקום
1959 הצגה המלך סנטרקום
1959 הצגה המלך סנטרקום
1959 הצגה המלך סנטרקום
1959 הצגה המלך סנטרקום
1959 הצגה המלך סנטרקום
1959 הצגה המלך סנטרקום
1959 הצגה המלך סנטרקום
1959 הצגה המלך סנטרקום
1959 הצגה המלך . סנטרקום
1994 מסע לווייה
1994 מסע לוויה
1994 חנוכת הכביש העוקף צומת התשבי - צומת מגידו
1994 חנוכת הכביש העוקף צומת התשבי - צומת מגידו
1994 חנוכת הכביש העוקף צומת התשבי - צומת מגידו
1994 חנוכת הכביש העוקף צומת התשבי - צומת מגידו
1994 חנוכת הכביש העוקף צומת התשבי - צומת מגידו
1994 הריסת גן אורן
1994 הריסת גן אורן
1994 הריסת גן אורן
1994 שיכון קירי בשיפוצים
1994 רעיה רביב ושאול כוכבי במחסן במבא
1994 אורנה מירון שושי שחף וגלה פרצ'ובסקי במחלקת כיול במבא
1994 הורציו קרוסו ועודד תל צור במחלקת כיול במבא
1993 הכנה לבניית מקלט ומגרש משחקים בשיכון קירי
1993 מתנדב בהזורע
1993 מתנדבת בעבודה במחסן הבגדים
1993 הופעת חוג מחול של המועצה
1993 הופעת חוג מחול של המועצה
1993 דובי וייס, פתיחת תערוכה
1993 הופעת חוג מחול של המועצה
1993 ילדי גן שקד אלונה הגננת
1993 ליזה רפאלי טיול הנהלת חשבונות
1993 ביאנקה רוס וחוה ניקולאי טיול הנהלת חשבונות
1993 עובדי הרפת לדורותיהם בחג הביכורים
1993 שדה בוואדי
1993
1993 צילום אויר של הזורע
1993 צילום אויר של הזורע
1993 צילום אויר של הזורע
1992 המפל
1992 מבנה מחסן הבגדים
1992 הוספת קוביה לשיכון
1992 שיפוץ והרחבת קירי
1992 סילביה בן-חורין, ביאנקה רוס, ברונו וקסנר טיול של הנהלת חשבונות לגן הנדיב בזרכון יעקוב
1992 ילדי קבוצת קשת
1992 שלג קל בהזורע בפברואר
1992 בית וולפריד בשלג בפברואר
1991 שער הכניסה לקבוץ
1991 הנוי סביב בית הקבוץ
1991 תחנת הקמח העתיקה ליד שיכון תניס, אחת משתי תחנות שהיו לאורך תעלת המים הרומאית שהובילה מים ממעין עמי.
1991 המפל
1991 גדי נהב במעיין אמי
1991 שלג או ברד
1991 שטפון בהזורע
1991 מאיר אופנהיימר במשק הילדים בזמן השטפון
1991 שטפון בהזורע
1991 שטפון בהזורע
1991 שטפון בהזורע
1991 שטפון בהזורע
1991 שטפון בהזורע
1991 שטפון בהזורע
1991 חורף - משה שטרן חוזר משחיה בבריכות הדגים
1991 שטפון בהזורע
1991 שטפון בהזורע
1991 שטפון בהזורע
1990 אווירון שנתרם על ידי חיל האויר ועמד בחצר גן אורן עד שנה זו
1990 תבליט על מקלט פיזיוטרפיה, רודא ריילינגר
1990 מסיבת סוכות - הופעת ילדים והורים
1990 תבליט על מקלט פיזיוטרפיה, יצירה של רודא ריילינגר
1990 שיפוץ שיכון קירי
1990 הרחבת המטבח
1990 מבט לכיוון בית הספר
1989 החנות של תעשית הרהיטים הזורע
1989 החנות של תעשית הרהיטים הזורע
1989 יריד עצמאות
1989 חג הביכורים עם יקנעם
1989 הופעת תזמורת חליליות של חברת הילדים בסוכות באולם
1989 שיפוץ דירה בשיכון ותיקים
1989 שיכון בריכה מכיוון הדשא הגדולל
1989 בית שקמה
1989 הכנת אתר הראשונים
1989 אתר הראשונים
1989 אתר הראשונים והסטודיו של יוחנן ב-י
1989 בית בשיכון בריכה
1988 נוי בשיכון ואדי
1988 בית הקבוץ והאולם
1988 שיפוץ דירת שיכון ותיקים
1988 מב"א
1987 שטיח היובל
1987 בחדר האוכל
1987 בחדר האוכל
1987 בחדר האוכל
1987 בניין שירותים של בית 1 ו-2 לפני הריסה בגלל התרחבות בית הספ
1987 מחסן הבגדים הישן , דניאל לוי
1987 בניין שירותים של בית 1 ו-2 לפני הריסה בגלל התרחבות בית הספ
1987 מחסן הבגדים הישן ,
1986 חצר בית הסוכנות
1986 שיפוץ בית 1
1986 הריסת בית נהב, הרופא רובינזון
1985 ילדים במתקן משחקים (ארבל שיפר, יוני ניר ו...)
1986 צריף הדואר הישן
1986 כיבוי שריפת הצריף השוודי
1986 ליד מועדון לחבר
1985 עזרא מאירהוף וכלי החרס מהתקופה הקאלקוליתית בעין אל-ג'רבה (לחץ כאן לקבל מידע נוסף)
1985 מקבלים הסבר מאמנון בן-תור הארכאולוג שניהל את החפירות
1985 החפירות הארכיאולוגיות בשיכון קירי (פאלוס)
1985 תחנת הקמח העתיקה ליד שיכון תניס, אחת משתי תחנות שהיו לאורך תעלת המים הרומאית שהובילה מים ממעין עמי.
1985 החפירות הארכיאולוגיות בשיכון קירי (פאלוס)
1985 במועדון לחבר
1985 במועדון לחבר - משחקים
1984 שישית קיפוד - קבוצת כוכב -בפורים
1984 קבוצת כוכב במוסד
1984 הארכיון הראשון - הישן לפני פירוקו ב- 84,
1984 המפל
1984 מנחם גרסון, ליזל בארי, חוה גרסון, אליעזר בארי, נפתלי ורטהיימר- יום הולדת ה-70 של אליעזר בארי
1984 אלון זמיר, עצמונה ומיקי פלד, מרשה וקסלר הגר נהב טיול צעירים
1984 עזרא מילו בחדר האוכל
1984 חנוך מוכנדורף במכון הדגים
1984 גיורא ברנר
1984 הכביש המרכזי ליד הגשר האירי
1984 מיסלעה פורחת וצבעונית ליד בית הקיבוץ
1984 נוי
1984 מבט כללי צולם מהאורווה
1984 תמונת פנורמה מבט כללי צולם מהאורווה
1984 מבט כללי צולם מהאורווה
1984 שילוט בקבוץ
1984 צריף הדואר - בית הכוסבא
1983 יהודה דוברין ביום גשום
1983 משה וזהבה כהן תחת מריה אחת ביום גשם
1983 מבט על הכוסבא ביום גשום
1983 ביום קיץ
1983 יוחנן בן-יעקב ביום גשם
1983 כניסה לבית בשיכון ותיקים
1983 הכניסה למקלט שהוא כיתת המוזיקה
1983 בכניסה לבית
1983 תערוכה בבית וילפריד
1983 "תחנת כוח בואדי" - יצירה
1983 פנינה טל בטיול עם ילדים ביום חורפי
1983 אסתר בן-יעקב עם ילדים ביום חורף
1983 ילדים בגשם
1983 פעוטון כלנית
1983 שכון צמרת
1983 הריס בית רכטר
1983 בית בשיכון
1983 הלולים הישנים
1977 המכבסה והמקלחת הישנה
1982 העמדה שליד מתן
1982 הנחת קווי הטלפון
1982 הנחת קווי הטלפון
1982 הנחת קווי טלפון
1982 יוצאים לשדות באופניים
1982 הגשה עצמית בחדר אוכל
1982 סוכנות הדואר בבית 1
1982 שירותים ציבוריים בבתי המוסד
1982 מועדון ח"ץ
1982 מגדל השמירה
1982 העמדה שמעל הלולים
1981 הלול הישן
1981 מועדון המתנדבים עולה באש
1981 בית הקברות
1981 שילוט בקבוץ
1981 גשר עץ על הואדי
1980 חלוקת מנות צהריים בחדר האוכל
1980 אסנת אלון עם השישיה על הדשא הגדול ליד בריכת הדגים
1980 מגג חדר האוכל לכיוון החשמליה
1980 הדשא הגדול ביום סגריר
1980 הדשא הגדול ביום סגריר
1980 תבליט קיר - התרנגול, על קיר לול התרנגולות של הפעוטון היוצר רודא ריילינגר
1980 פתיחת בריכת השחייה החדשה
1980 פתיחת בריכת השחייה החדשה
1980 שער הכניסה לקבוץ
1980 בית הקבוץ מכוון הדשא הגדול עם בריכת הדגים
1980 בית הקבוץ
1980 צריף ארז
1980 בית הקיבוץ והאולם
1980 צריף התינוקות הראשון, בית ההורים
1980 צריף בוצדם
1980 צריף התינוקות הראשון, בית ההורים
1980 צריף התינוקות הראשון, בית ההורים
1980 צריף בוצדם
1980 צריף התינוקות הראשון, בית ההורים
1980 צריף ארז
1980 בית הקיבוץ והאולם
1980 המדרגות העולות לצריף ארז
1980 עמדת בית משפחת מרכס, כשהרסו את בריכת השחיה הישנה
1980 בית הסבתות והלולים
1980 מועדון ח"ץ
1980 ליפט
1979 ניקיון התעלה הרומית לכבוד 67 שנה להזורע
1979 אנדרטה לשואה בבית הקברות החדש, היוצר רודא בתמונה חוה ויואב ירוןריילינגר
1979 אנדרטה לאביהוא אכר
1979 אנדרטה לרני, פינת רני בחברת הילדים
1979 אנדרטה לאביהוא אכר
1979 אנדרטה לאביהוא אכר
1979 חדר האוכל -המטבח
1979 מגרש המשחקים בשיכון קירי תחתון
1979 מסגריה הישנה
1979 הדג בבריכת הקטנטנים מעשה ידי רודא
1979 מגדל המים
1979 המסגריה הישנה
1979 הבריכה החדשה
1979 בניית חדרי חולים
1979 שער הקבוץ
1979 מבט לכיוון חברת הילדים
1979 בבריכת השחיה הישנה
1979 בבריכת השחיה הישנה לפני שסוגרים אותה
1979 פרידה והריסת בריכת האגירה, שחיה הישנה
1979 בניית בריכת השחיה החדשה
1979 בית הקיבוץ
1978 לוח המודעות בכניסה לחלק החדש של החדר אוכל - אולם
1978 השער לבריכה, אחד מתוך שלושה
1978 צריף ילדי מוסד
1978 הריסת צריף ובנייתבית מגורים
1978 שיפוץ מבנה כיתה ו'
1978 הריסה ושיפוץ כיתה
1977 פרוק בית מס' 15
1977 פרוק בית מספר 15
1977 פרוק בית מספר 15
1977 בחצר חברת הילדים -הכיתות הראשונות
1970 טקס נטיעת יער בובר (למידע נוסף על מרטין בובר לחץ כאן)
1977 עמדה מול מתן
1977 בית מספר 15
1977 מגדל השמירה
1977 המכבסה הישנה
1977 המכבסה הישנה
1977 עמדת השומר
1976 ארוחת צהריים
1974 אשר בן- צבי וריטה גוזמים את העצים בשיכון ואדי
1974 אשר בן צבי מנקה את התעלה הרומית ביער
1974 קבוצת אלון סיום כיתה ו '
1974 ציונה אורן וגדעון אמיר שישייה
1974 אהרון בנארי וגדעון אמיר שישיית גל
1974 בית מגורים קומותיים לקבוצת שחף
1974 בניית בית מגורים בשיכון קירי ?
1974 בית וילפריד
1974 בית התינוקות המחודש
1974 פורים בגן ילדים
1974 פורים המנחים - גיורא ברנר, גבי פלג, אהוד דור ואריאל לוקס
1974 פורים ילדים
1974 חזרה לפורים עינת לבנה ודרור בקיש
1974 חזרה לפורים עינת לבנה ודרור בקיש
1974 ערפה מרץ עובדת בנוי
1974 מיכל אמיר ושושי שחף מבשלות במטבח
1974 עזרא פלג בעבודה- תיקון שעונים
1973 מעבדת דגים - המדגה
1973 הארכיון הישן בבית הכוסבה
1973 הדואר הישן בבית הכוסבה
1973 בונים את האולם
1973 ירידת חברים למקלט שבהר, ליד הכלבו
1973 קבוצת גל בדרך למקלט
1973 ילדי הגן הולכים למקלט
1973 שינה במקלט
1972 שער המשק
1968 בריכת הדגים שבדשא הגדול
1968 צילום מהאויר
1965 בחדר האוכל
1965 טליה וילדי הגן בתים סביב הדשא הגדול
1965 בחברת הילדים
1965 בית הקיבוץ
1965 בית התנוקות
1965 בית התינוקות
1964 ביאנקה רוס, רחל רון סדור הרכב-לוח מודעות,
1964 ארוחת צהריים בחדר האוכל
1964 סדור הרכב - לוח מודעות, חנוך אשור, מנחם כלב,
1962 בית הקיבוץ
1935 רשם האגודות ואסיפת הייסוד של קיבוץ הזורע בחדרה. באותה שיחה נבחרת ההנהלה הראשונה של הקיבוץ: רודולף-אורי בר, הנס-שאול גינסברג-גנוסר, פרץ רוזנטל-רונן. בסיום התקופה בחדרה מנה הקיבוץ כ-69 חברים (40 בחורים ו-29 בחורות).
1935 30 חברי הזורע מתיישבים ב"חאן". 30 חברים נשארים בחדרה. התקבלו לחברות: רוחמה באואר-איכר, אורי גייסמר, לוטר ליגנר, דוד פרוינד, קטה קורנט-דוברין, נחמיה רוס, הנס אולמן, יצחק-ריו לווינהרץ-לביא, נעמי רופר-סגל.
1934 כביש רוקפלר, מחלת הצהבת, הסכם העברה. סוף שנת התיישבות ראשונה: בסוף שנת התיישבות ראשונה, נמצאים בהזורע 40 חברים. (24 בחורים, 16 בחורות).
1934 ייסוד הקיבוץ. סיור ראשון באדמות המיועדות להתיישבות באדמות יקנעם. הסיור, שהשתתפו בו רודי-אורי בר מטעם הזורע
1932 פילוג ה"קמראדן" וייסוד תנועת ה"וורקלויטה", מייסד וראש התנועה: הרמן-מנחם גרסון
1916 חברי "וורקלויטה" ראשונים עולים לארץ, להכין את הרקע לעליית הקבוצה הגדולה.
1960 אליעזר בארי בחנוכת פלסטופיל
1960 רפת הזורע
1960 שיכון ב דירת אשר ויהודית בנארי
1960 מבט כללי
1960 מבט כללי
1960 דירות מגורים המשך שיכון ב'
1960 קבוצת שיבולים במפקד של תנועת השומר הצעיר
1960 עזרא מילוא בהשכבה של קבוצת סלע
1960 ילדי החברה מפריחים יונים בחג הקבוץ : נמרוד, נועה,דורית, דני ורותי
1960 גינה של חברת הילדים
1960 ילדים מהחברה בחופש צהריים
1960 ילדים יוצאים לחג ליד הסככה הגדולה
1960 הופעה בפורים
1960 ריקוד של כולם בחג הביכורים
1960 התזמורת בחג הביכורים
1960 קהל בחג בחדר האוכל
1960 אהרון ומיכה בנארי, עודד תל צור מנגנים בחג הביכורים
1960 ריקוד ילדים במעגלים בחג הביכורים
1960 חג הביכורים
1960 בילוי במועדון לחבר
1960 פלסטופיל התחלת היצור -יום פתוח לחברי הקבוץ
1960 רפת - חליבה
1960 פרדס
1960 מדגה
1960 פלסטופיל התחלת היצור
1960 בית הקבוץ בלילה
1960 חדר האוכל החדש, מחיצה דלת מתקפלת
1960 חדר האוכל, החלון הפונה מערבה
1960 בית הקבוץ החדש
1960 גשר על הואדי בחורף
1960 עבודת קיר של רודא רילינגר בבית החייל בחיפה
1959 ארוחת בוקר בחדר האוכל הישן
1959 יורדים לשדה בטקס הבאת הביכורים
1959 חנוכת חדר האוכל החדש
1959 פרידה מחדר האוכל
1959 חנוכת חדר האוכל החדש
1959 חנוכת חדר האוכל החדש
1958 בריכת השחיה והבית של משפחת מרכס
1958 בילוי בבריכת השחיה
1958 מסיבת פרידה מחדר האוכל הישן - מרדכי תל צור ומיכה בנארי מנגים באקורדיון
1957 הצפרדע בגן טליה, ברוריה אופנהיימר ורעה ברקאי
1957 איסוף המלונים
1957 צאן
1957 יציקת גג חדר האוכל
1957 עזרא מאירהוף וזאב איכר סידור נוי היכון ואדי, המרה משקופיות
1957 מבט מההר, המרה משקופיות
1957 צילום פנורמה של הקבוץ
1956 בריכת השחיה הישנה
1955 מבט כללי על היער
1955 מבט כללי ליערות
1955 היער
1951 נטיעות יער האם
1950 סלביה בן חורים בשלג הגדול
1950 חדר האוכל - בשלג הגדול
1950 רודי בר בשלג הגדול
1950 מבט כללי על הקבוץ בשלג הגדול
1950 אסתר גרנות בשלג הגדול
1950 סילביה ואסתר משתעשעות בשלג הגדול
1950 פרץ רונן בחורף בשלג הגדול
1950 אסתר גרנות - בשלג הגדול
1950 עזרא פלג ליד בית ילדים בשלג הגדול
1950 הדשא הגדול
1949 מבט כללי
1949 מבט כללי
1949 מכבסה
1947 בשער הקבוץ מיכל רפאל ותמר נהב
1947 גמר בניית הסכר
1946 מבט כללי
1938 שיחות על הצטרפות לשומר הצעיר
2016 מאחורי הקלעים של ההצגה היפיפייה הנרדמת בבימוי ננסי פלד
2016 חברי קיבוץ הזורע הרימו הפקה של יצירה עצמית - הצגה בבימוי ננסי פלד
1945 שער הקבוץ
1945 ט"ו בשבט
2015 לילה בקיבוץ הזורע
1945 מבט מגבוהה על אזור המגורים
1945 אזור
1945 , צילום פנורמה של הזורע
1944 בית הסוכנות בלילה
1943 מבט כללי מההר
1943 מבט כללי לכיוון ההר
1943 מבט כללי מההר
1942 קבוצת שומרים
1940 בכניסה לחדר האוכל
1940 מבט כללי
1939 רכישת קרקעות
1938 הפסקת עבודה בכרם
1938 מבט לכיוון המגדל
1938 מבט כללי על הישוב
1938 בין צריפי הקיבוץ
1938 בניה של הגדר
1938 בניית הגדר
1938 השער הכניסה לקיבוץ,
1938 שומרים
1938 בניית הגדר
1938 שומרים
1938 כיתת כוננות
1938 בניית הגדר
1937 מבט לכיוון יוקנעם
1937 בניית עמדת שמירה
1935 השרותים בחאן
1936 השער לכיוון היער
1936 עזרא מאיירהוף
1936 עבודת יעור
1936 עבודת יעור יער בובר
1936 נטיעות
1936 נטיעות ביער
1936 הנוטרים,
1936 בטחון
1936 השער לכיוון היער 36'
1936 מנחם גרסון 36'
1936 מבט כללי 36'
1936 מבט כללי
1936 בניית חדר האוכל - 36'
1936 צריפי מגורים ואוהלים
1936 הכנת השטח 36'
1936 מבנים ראשונים
1936 בניית המטבח 36'
1935 ביקור ראשון באדמות יוקנעם 35'
1935 ביקור של דר לנדאור מאיר נהב, פרץ רונן, דוד טנה 35'
1935 ביקור ראשון באדמות יוקנעם 35'
1916 תנועה בגרמניה - 28' מקום הכנס
1916 תנועה בגרמניה - 28' הכנת אוכל בכנס
2016 כניסה לקיבוץ, השער הישן
2016 כניסה לקיבוץ, השער החדש
2016 כניסה לקיבוץ, השער הישן
2016 כניסה לקיבוץ, השער הישן
2016 עובדי השלחין ארגנו
2016 חג שבעות
2016 עובדי השלחין ארגנו
2016 עובדי השלחין ארגנו
2016 עובדי השלחין ארגנו
2009 ארכיון
2009 עץ התות וגנון סביון
2009 גנון סביון, ספטמבר
2009 חצר הגנון
2007 מבט כללי
2007 שיכון העמק
2003 חלוקת שתילים בנוי, 11.11.03
2003 סילו, כלבו
1935 ביקור אוסישקין בחדרה
1935 ביקור ראשון באדמות יוקנעם 35'
1916 מקום הכנס
1916 התנועה בגרמניה-הכנת האוכל
1979 צריף התינוקות / בית הסבתות
1979 צריף בוצדם על יד הבטונדה של האלפן
1979 שיכון צמרת
1979 שיכון צמרת - מבט כללי
1979 בריכת השחיה החדשה
1979 חנה נהב בארכיון
1979 הדג בבריכת השחייה החדשה - בחלק של הקטנים
1979 בבריכה החדשה
1979 בבריכה
1979 בילוי בבריכת השחייה
1979 בבריכת השחייה
1979 בריכת השחיה הישנה
1979 צריף בוצדם
1979 מסגריה ישנה
1979 ליפט
1979 צריף שמיר - אחרי שנשרף
1979 הריסת צריף התינוקות הראשון
1979 מחסן החצר
1979 הריסת צריף התינוקות הראשון
1979 פרוק הסככה ובית המלאכה בתוכה
1979 הריסת הסככה הגדולה
1979 פרידה והריסת בריכת האגירה, שחיה הישנה
1979 פרידה והריסת בריכת האגירה, שחיה הישנה
1979 פרידה והריסת בריכת האגירה, שחיה הישנה
1979 פרידה והריסת בריכת האגירה, שחיה הישנה
1979 פרידה והריסת בריכת האגירה, שחיה הישנה
1979 פרוק הסככה ובית המלאכה בתוכה
1979 פרידה והריסת בריכת האגירה, שחיה הישנה
1979 פרידה והריסת בריכת האגירה, שחיה הישנה
1979 פרידה והריסת בריכת האגירה, שחיה הישנה
1978 האפניים על יד בריכת השחיה,
1975 צריף ילדי המוסד
1975 השער לבריכה (אחד מתוך 3)
1975 פרוק ביית 15
1975 פרוק ביית 15
1975 פרוק ביית 15
1975 הריסת כיתה
1975 הריסת כיתה
1975 הריסת צריף ובניית בית מגורים
1975 פרוק ביית 15
1975 פרוק ביית 15
1975 דו שיח עם צעירים גרמנים
1975 שיחת קיבוץ , יפתח ניר אברהם רביד
1979 תרבות ופנאי
1991 אקלים ומזג אויר
1979 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
2003 מהווי הקיבוץ
1990 ילדים וחינוך
1979 תמונות מהקבוץ
1990 תרבות ואומנות
1936 יעור ויער
1935 התקופה בחאן
1937 שמירה וביטחון
1938 תמונות מהקבוץ
1936 שמירה וביטחון
2016 השער הישן
1978 תרבות ופנאי
2009 אמנים ואומנות
2016 חג שבועות
1938 עבודה ופרנסה
1944 תמונות מהקבוץ
1955 היער והואדי
1957 תמונות מהקבוץ
1957 מבנים ותשתיות
1950 אקלים ומזג אויר
1938 אידאולוגיה
2015 חג ה 79 קיבוץ הזורע
1945 חגים ומועדים
2016 הפקת היפיפיה הנרדמת - בהפקת קיבוץ הזורע
2009 ילדים וחינוך
2007 נופי הזורע
2010 תרבות ופנאי
2011 מבנים ותשתיות
2011 ילדים וחינוך
2010 אמנים ואומנות
2010 מבנים ותשתיות
2009 מהווי הקבוץ
2009 נוף וסביבה
2009 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
2011 אמנים ואומנות
2011 תרבות ופנאי
2013 מהווי הקבוץ
2014 מבנים ותשתיות
2014 תרבות ופנאי
2013 תרבות ופנאי
2013 מבנים ותשתיות
2011 נוף וסביבה
2012 תרבות ופנאי
2012 מבנים ותשתיות
1957 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
1957 ילדים וחינוך
1984 תמונות מהקבוץ
1984 לזכרם
1984 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
1983 אקלים ומזג אויר
1983 תרבות ופנאי
1982 תרבות ופנאי
1983 מבנים ותשתיות
1983 ילדים וחינוך
1984 תרבות ופנאי
1984 היער והואדי
1987 קהילה וחברה
1987 אמנים ואומנות
1988 מבנים ותשתיות
1985 ילדים וחינוך
1986 מבנים ותשתיות
1984 חינוך וילדים
1985 קהילה וחברה
1985 ארכיאולוגיה והיסטוריה
1982 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
1981 תמונות מהקבוץ
1932 פילוג ה"קמראדן" וייסוד תנועת ה"וורקלויטה"
1974 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
1974 תרבות ופנאי
1960 ילדים וחינוך
1960 תרבות ופנאי
1960 אמנים ואומנות
1960 מבנים ותשתיות
1960 ענפי חקלאות, שירות, ותעשיה
1974 מבנים ותשתיות
1974 ילדים וחינוך
1980 אומנים ואומנות
1980 תמונות מהקבוץ
1980 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
1979 היער והואדי
1979 הנצחה וזיכרון
1974 יער הזורע ונחל השופט
1976 תמונות מהקיבוץ
1977 ילדים וחינוך
2008 מהווי הקבוץ
2008 ענפי חקלאות שרותים ותעשייה
2015 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
2015 תרבות ופנאי
2016 מבנים ותשתיות
2016 תרבות ופנאי
1993 תרבות ופנאי
1993 קהילה וחברה
1994 מבנים ותשתיות
1994 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
1993 מבנים ותשתיות
2016 הגנה וביטחון
2016 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
1934 תרבות ופנאי
1999 ילדים וחינוך
1999 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים
1936 ראשית ההתישבות
1944 תרבות ופנאי
2017 תרבות ופנאי
1933 לפני עליה לארץ
1935 ראשית ההתישבות
1994 נוף וסביבה
1994 קהילה וחברה
1992 היער והואדי
1993 ילדים וחינוך
1992 מבנים ותשתיות
1993 מבט כללי ונוף
1993 היער והואדי
1989 ענפי חקלאות שרותים ותעשייה
1991 היער והואדי
1993 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים
1992 ענפי חקלאות שירותים ותעשיה
1992 ילדים וחינוך
1996 מבנים ותשתיות
1995 תרבות ופנאי
1995 מבנים ותשתיות
1996 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים
1997 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
1992 אקלים ומזג אויר
1991 מבנים ותשתיות
1996 תרבות ופנאי
2000 תרבות ופנאי
2000 מבנים ותשתיות
2005 לזכרם
2005 מהווי הקיבוץ
2005 נוף וסביבה
2005 מבנים ותשתיות
2004 מבנים ותשתיות
2004 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים
2004 הווי הקבוץ
2004 ילדים וחינוך
2004 תרבות ופנאי
2006 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים
2007 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
2008 מבנים ותשתיות
2008 תרבות ופנאי
2007 נוף וסביבה
2006 תרבות ופנאי
2006 מבנים ותשתיות
2006 ילדים וחינוך
2006 מהווי הקבוץ
2003 ילדים וחינוך
2003 מבנים ותשתיות
1998 מבנים ותשתיות
1998 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
1997 ילדים וחינוך
1998 ילדים וחינוך
1998 הגנה ובטחון
2000 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
1998 תרבות ופנאי
1998 נוף וסביבה
1997 נוף וסביבה
1999 תרבות ופנאי
2002 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
2003 אקלים ומזג אויר
2003 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה
2002 תמונות מהקבוץ
2002 ילדים חינוך
1999 מבנים ותשתיות
2001 קהילה וחברה
2001 תרבות ופנאי
1989 תרבות ופנאי

קיבוץ הזורע - סיפור מקומי
מסע על ציר הזמן