תאריכון
לפני העלייה
התיישבות
חברים וקהילה
אירועים חברתיים
תרבות
חינוך
נוף וסביבה
חקלאות וענפים
תמונות מהקבוץ
מיבנים
בטחון
סיפורי מקום וזכרונות
שירים ופיזמונים
סרטים
הועלו לאחרונה
תרבות
2017 תרבות ופנאי 2017 תרבות ופנאי 2017 חג שבועות 2017 2016 חג שבועות 2016 תרבות ופנאי 2016 הפקת היפיפיה הנרדמת - בהפקת קיבוץ הזורע 2015 תרבות ופנאי 2015 חג ה 79 קיבוץ הזורע 2014 תרבות ופנאי 2013 תרבות ופנאי 2012 תרבות ופנאי 2011 תרבות ופנאי 2011 אמנים ואומנות 2010 תרבות ופנאי 2010 אמנים ואומנות 2009 אמנים ואומנות 2008 תרבות ופנאי 2006 תרבות ופנאי 2004 תרבות ופנאי 2003 מהווי הקיבוץ 2001 תרבות ופנאי 2000 תרבות ופנאי 1999 תרבות ופנאי 1998 תרבות ופנאי 1996 תרבות ופנאי 1995 תרבות ופנאי 1993 תרבות ופנאי 1990 תרבות ואומנות 1987 אמנים ואומנות 1986 תרבות ופנאי 1986 אומנים ואומנות 1984 תרבות ופנאי 1983 תרבות ופנאי 1982 תרבות ופנאי 1980 אומנים ואומנות 1979 תרבות ופנאי 1978 שירים ופזמונים 1978 תרבות ופנאי 1977 תרבות ופנאי 1977 אומנים ואומנות 1976 תרבות ופנאי 1974 תרבות ופנאי 1968 תרבות ופנאי 1967 שירים ופיזמונים 1966 תרבות ופנאי 1966 שירים ופיזמונים 1966 שירים ופיזמונים 1964 אומנים ואומנות 1960 אמנים ואומנות 1960 תרבות ופנאי 1959 תרבות ופנאי 1958 תרבות ופנאי 1956 תרבות ופנאי 1954 תרבות ופנאי 1952 תרבות ופנאי 1951 תרבות ופנאי 1948 תרבות ופנאי 1945 חגים ומועדים 1944 תרבות ופנאי 1934 תרבות ופנאי
חקלאות וענפים
2016 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 2015 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 2009 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 2008 ענפי חקלאות שרותים ותעשייה 2007 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 2006 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים 2004 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים 2003 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 2002 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 2000 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1999 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים 1998 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1997 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1996 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים 1994 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1993 ענפי חקלאות שרותים ומפעלים 1992 ענפי חקלאות שירותים ותעשיה 1989 ענפי חקלאות שרותים ותעשייה 1984 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1982 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1981 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1980 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1979 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1978 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1977 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1974 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1973 ענפי חקלאות שירותים ותעשיה 1966 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1963 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1960 ענפי חקלאות, שירות, ותעשיה 1959 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1958 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1957 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1956 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1955 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1953 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1949 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1949 ענפי חקלאות שרותי ותעשיה 1948 ענפי חקלאות שרותים ותעשייה 1947 עבודה ופרנסה 1941 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1940 ענפי חקלאות שרותים ותעשיה 1938 עבודה ופרנסה
מיבנים
2016 השער הישן 2016 מבנים ותשתיות 2014 מבנים ותשתיות 2013 מבנים ותשתיות 2012 מבנים ותשתיות 2011 מבנים ותשתיות 2010 מבנים ותשתיות 2009 אמנים ואומנות 2008 מבנים ותשתיות 2006 מבנים ותשתיות 2005 מבנים ותשתיות 2004 מבנים ותשתיות 2003 מבנים ותשתיות 2000 מבנים ותשתיות 1999 מבנים ותשתיות 1998 מבנים ותשתיות 1996 מבנים ותשתיות 1995 מבנים ותשתיות 1994 מבנים ותשתיות 1993 מבנים ותשתיות 1992 מבנים ותשתיות 1991 מבנים ותשתיות 1990 מבנים ותשתיות 1989 מבנים ותשתיות 1988 מבנים ותשתיות 1987 מבנים ותשתיות 1986 מבנים ותשתיות 1984 מבנים ותשתיות 1983 מבנים ותשתיות 1982 מבנים ותשתיות 1981 מבנים ותשתיות 1980 מבנים ותשתיות 1979 מבנים ותשתיות 1978 מבנים ותשתיות 1977 מבנים ותשתיות 1976 מבנים ותשתיות 1975 מבנים ותשתיות 1974 מבנים ותשתיות 1973 מבנים ותשתיות 1972 מבנים ותשתיות 1971 מבנים ותשתיות 1970 מבנים ותשתיות 1968 מבנים ותשתיות 1967 מבנים ותשתיות 1966 מבנים ותשתיות 1965 מבנים ותשתיות 1964 מבנים ותשתיות 1960 מבנים ותשתיות 1959 מבנים ותשתיות 1958 מבנים ותשתיות 1957 מבנים ותשתיות 1952 מבנים ותשתיות 1950 מבנים ותשתיות 1948 מבנים ותשתיות 1947 מבנים ותשתיות 1945 מבנים ותשתיות 1944 מבנים ותשתיות 1942 מבנים ותשתיות 1940 מבנים ותשתיות בשנים הראשונות 1938 בניה 1936 מבנים ותשתיות בשנים הראשונות
סיפורי מקום וזכרונות
הועלו לאחרונה
1978 פזמון היער
1971 שיר - קיבוץ הוזורע
1972 שיר סיום לפורים
1970 שיר היין
1973 שיר - כסף מתגלגל
1973 כסף מתגלגל
1972 שיר - ואצלנו שונים הדברים
1972 יש עוד סבתות - תתפלא
1987 שיר- הנחל זורם לאותו המקום
1955 נשיר על אחד מזקני הקבוץ - הפסנתר
1959 אחרון הוא לחגים - שיר פרידה מחדר האוכל
1947 אסתר מן הפורר
1988 שיר עצה לגיל העצה
1972 פחצ'ה- לחתונת עוזי ולסלי וקרול ואברהם
1972 שיר - פרודיה על המנון הזורע
1985 שיר - סיפורו של מבנה
1955 שיר- עשרים שנה לחדר האוכל
1985 שיר - סיפורו של מבנה
1980 שיר - לנגב התפוחים
1980 לחדש המפעל
1975 שיר - כל האהבות
1980 שיר -כי כל עגלון כהלכה
1982 שיר- ילד על הגשר
1967 שיר- ושוב חלפה שנה
1978 שיר- השחר עלה
1978 שיר: העסק בשסק
1966 השיר: הו קיבוץ הזורע
1977 שיר האליס
1935 מצגת - אלבום התמונות של סשה שטיינברג
1932 ורקלויטה-אנשי מעשה, תנועת נוער (גרמני) יהודית
1932 מתוך דף הקשר מס' 2
1916 קמראדן - תנועת נודדים גרמנית- יהודית
1934 רשימת חברי הורקלויטה בארץ ביוני 1934
1940 מצגת הנחת קו מים בין כפר יהושע להזורע 1940-41
1940 מצגת הנחת קוו המים מכפר יהושע להזורע
1937 שיר ילדים - על תרנגול ותרנגולת
2017 חסה הידרופונית - סוכות 2017
1985 שירים ופזמונים
1973 שירים ופזמונים
1973 שירים ופזמונים
1970 שירים ופיזמונים
1955 שירים ופזמונים
1959 שירים ופזמונים
1972 שירים ופזמונים
1947 שירים ופזמונים
1971 שירים ופיזמונים
1966 שירים ופיזמונים
1967 שירים ופיזמונים
1978 שירים ופזמונים
1975 שירים ופזמונים
1934 הקבוצה בחדרה
1948 ענפי חקלאות שרותים ותעשייה
1935 מצגת - תמונות
1932 ורקלויטה - אנשי מעשה
1955 שירים ופיזמונים

קיבוץ הזורע - סיפור מקומי
מסע על ציר הזמן

2018
2017
2018
dfgdfgdfg